Ondernemen

Ziek en geen inkomsten: de arbeidsongeschikheidsverzekering

arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV

Je bent ondernemer en je bent ziek. Wat doe je? Waarschijnlijk werk je gewoon door. Want de huur moet betaald worden en de boodschappen ook. Uit onderzoek blijkt dat slechts ruim 21% van alle zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft.

Ik kan het me nog goed herinneren. Aan een aanrijding met een taxi hielde ik gekneusde en gebroken ribben en nog wat verwondingen over. Maar na een week op bed te hebben gelegen, hinkte ik alweer op krukken naar de redactie van de krant. Ik was er net begonnen als freelancer en kon deze opdrachtgever niet missen. Ik gaf mijn lichaam niet de tijd te herstellen en heb er nu  nog last van.

Had ik toen maar de luxe gehad doorbetaald te krijgen tijdens ziekte. Maar jezelf verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid is niet verplicht. De meeste ondernemers doen het dan ook niet.

De cijfers

Van de 800 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalt volgens het CBS ruim een vijfde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).  Bij de zelfstandigen met personeel (zmp’ers) ligt dat percentage wat hoger: in 2013 had bijna 35% van de zmp’ers een AOV.

In de bouw, waar de risico’s relatief hoog zijn, is het aandeel verzekerden het hoogst: bijna 40%. De categorie landbouw, bosbouw en visserij volgt met ruim 30% en ook in de financiële sector is ruim 30% verzekerd. In de handel, vervoer, horeca en cultuurbranche zijn relatief weinig zelfstandigen verzekerd.

Vrouw versus man

Opvallend is dat ondernemende vrouwen minder vaak een AOV afsluiten dan mannen. Van de alleenstaande vrouwelijke zzp’ers – die dus geen partner hebben op wiens inkomen ze kunnen terugvallen – verzekert 13% zich tegen arbeidsongeschiktheid. Van de alleenstaande mannen is dat 19%.

Hebben de vrouwen een partner, dan vertrouwen ze daarop en daalt het percentage zelfs tot 9%. Mannen met partner verzekeren zich juist vaker: het wordt 33%. De man is blijkbaar nog altijd de kostwinner.

En dan heb je pech

Je zou denken dat ondernemers zich niet verzekeren, omdat ze een potje achter de hand hebben. Niets is minder waar. Slechts 5% geeft aan dat dit het geval is en nog eens 2% vertrouwt op het inkomen van de partner.

Een zzp’er is dus zelden ziek. Een sportblessure of een griepje valt nog wel te overbruggen. Met een loopneus en een blafhoest werken, is niet leuk, maar je sleept je er wel doorheen. Maar hoe moet je verder na een ongeval of als je ernstiger of langer ziek bent?

In Nederland krijgt één op de tien ondernemers te maken met arbeidsongeschiktheid. Da’s best veel.

Je huis opeten

Kun je niet meer werken, dan moet je teren op je spaargeld of de inkomsten van je partner. Voor arbeidsongeschikte zzp’ers is namelijk geen vangnet van de overheid. De enige wet waar een arbeidsongeschikte ondernemer op terug kan vallen, is de bijstand. Dat betekent vaak een forse daling in inkomen.

Dat betekent meestal het einde van je onderneming. Daarnaast, spaargeld raakt eens op en de inkomsten van een verdienende partner zijn niet altijd genoeg. Dus in uiterste nood moet je ook je huis verkopen.

Je inkomen verzekerd

Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Met een AOV-verzekering ben je bij ziekte of arbeidsongeschiktheid verzekerd van een inkomen.

Je kiest de arbeidsongeschiktheidsverzekering die bij je past. De maandelijkse premies variëren van 150 tot 450 euro per maand. Enkele rekenvoorbeelden vind je hier. Verzekerde zzp’ers dragen gemiddeld 7,0% van hun bruto ondernemersinkomen af aan AOV-premie en verzekerde zmp’ers 7,3%. Bij werknemers is dit 8,1% van het brutoloon.

Je buffer

De hoogte van de premie wordt onder meer bepaald door je leeftijd, je beroep – is het fysiek zwaar, risicovol of stressvol werk? – en van de hoogte en de duur van de uitkering. Ook de  wachttijd speelt mee. Wil je de eerste weken zelf doorkomen of al bij een griepje uitgekeerd krijgen?

Het loont in elk geval zelf een buffer op te bouwen waardoor je minder snel aanspraak hoeft te maken op de AOV of een lagere uitkering per maand zelf kunt aanvullen tot een bedrag waarvan je kunt rondkomen.

De voorwaarden van de AOV

Kijk niet alleen naar wat je betaalt. De premie is niet het enige item waarop verzekeraars zich onderscheiden. Er zijn ook aanzienlijke verschillen in polisvoorwaarden. Let dus behalve op de prijs, ook op de kwaliteit en aanvullende voorwaarden. Veel verzekeraars bieden bovendien meerdere pakketten aan.

AOV geeft rust

Een AOV geeft je rust, zekerheid en contuïteit. Want je kunt de tijd nemen te herstellen waardoor je na een ongeluk of een (langdurig) ziekbed weer fit aan de slag kan.

Wat ten slotte goed is om te weten: een arbeidsongeschikheidsverzekering is volledig fiscaal aftrekbaar. Over eventuele uitkeringen betaal je wel gewoon belasting.

Over de auteur

Brainpowered By

Dit is ons brainpowered-account. Artikelen onder dit account worden mogelijk gemaakt door en in samenwerking met onze partners. Meer weten >>